شکست مفتضحانه الله یاری در بحث ولایت فقیه در چند دقیقه + 18

شکست مفتضحانه الله یاری در بحث ولایت فقیه در چند دقیقه + 18

شکست و فرار و محکوم شدن مفتضحانه الله یاری در بحث ولایت فقیه در چند دقیقه  در رابطه با اجرای حدود در زمان غیبت  ...+ 18

دریافتاندازه
فایل jodxrpvabjnj37.mp412.62 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید