قسمت اول مناظره حضرت آیه الله العظمی علامه الله یاری با یک طلبه سطح پایین قمی : فلسفه دین

قسمت اول مناظره حضرت آیه الله العظمی علامه الله یاری با یک طلبه سطح پایین قمی : فلسفه دین
x6s0xnmzhxbsde.jpg;x6s0xnmzhxbsde.mp4;فرار کردن حضرت آیه الله العظمی علامه الله یاری از مناظره با طلبه سطح پایین قمی;فرار کردن حضرت آیه الله العظمی علامه الله یاری از مناظره با طلبه سطح پایین قمی

دریافتاندازه
فایل yirnq7az5cvpan.mp412.02 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید