مناظره با الله یاری در رابطه با وحدت وجود - این مبحث بسیار دقیق و سخت و فایل هم طولانی است

بسم الله الرحمن الرحیم نکات مهم : 1. در تبیین این بحث 18 فایل تهیه گردیده است که آن مباحث را باید نظر مایید . 2. این مبحث از مباحثی سخت و البته اساسی بوده که مطالعه و دقت و تفکر و عنایت باری تعالی را لازم دارد تا به اساس مساله پی ببریم . 3. دلیل مطرح نمودن این مبحث سوالهای بسیاری است که از طریق ایمیل دوستان انجام شده است و شبهاتی که آن فرد مطرح نموده است . 4. فایل بسیار مهم بوده و در آن از مباحث پایه خداشناسی بحث میشود سوال اساسی این است که خدا کجاست ؟ آیا همین جا خدا وجود دارد و یا جایی دیگر است . دو نظریه عمده در باره این سوال وجود دارد : الف : گروهی که میگویند خدا همین جا حضور دارد که در نهایت قائل به وحدت وجود شده اند ب : کسانی که میگویند خدا همین جا وجود ندارد 5. و از همه مهمتر ..... بماند بقیه اش آنچه در این فیلم میبینید : این فایل از چند بخش تشکیل شده است قسمت اول : توضیح کلی در رابطه با مغالطاتی که الله یاری انجام داده است قسمت دوم : توضیح استاد ضیایی در رابطه با نحوه ارتباط خداوند با مخلوقات قسمت سوم : تلفن اول به الله یاری که چرا شما استدلال حکماء را ذکر نکردید قسمت چهارم : مغالطه و فحش ناروایی که الله یاری داده است قسمت پنجم : وحدت وجود یعنی چه ؟ استاد ضیایی قسمت ششم : وحدت وجود در آیات و روایات ( اجمالی ) استاد ضیایی قسمت هفتم : وحدت وجود در ایات ( )استاد ضیایی قسمت هشتم : وحدت وجود در روایات استاد ضیایی قسمت نهم : وحدت وجود با دلیل عقلی قسمت دهم : مبحث نادعادلانه و ... که با الله یاری داشتیم مباحث قسمت اول نقد علمی حضرت روح الله امام خمینی وحدت وجود یعنی چه ؟ وحدت وجود باطل خدا کجاست ؟ خداوند احاطه به تمامی اشیاء دارد خلاقیت انسان و رابطه انسان با مخلوق چرا خداوند همه جا میباشد ؟ رابطه خداوند با انسان ؟ من عرف نفسه فقد عرف ربه آیا زمین خالی از خداست ؟ مرز بین شیعه و غیر شیعه چیست ؟ تفاوت علم خدا با سمیع و بصیر شناخت روح و شناخت خداوند متعال وهابیت در مورد خداوند چه میگویند ؟ شیء مجرد منزه از مکان ولی مخلوق فقیر خالق اختلاف در معنای زمان و مکان قیومیت خداوند به تمامی موجودات لا تاخذه سنة و لا نوم معنای محیط بودن خداوند : آیا خداوند در آسمان میباشد ؟ معنای داخل فی الاشیاء محبت خداوند به پست ترین موجودات ... اولین و برترین نعمت چیست ؟ معنای خارج عن الاشیاء آیا تمامی اشیاء خدا هستند ؟ هر که را از دور میبینم پندارم تویی ما رایت الا و رایت الله ... فاینما تولوا فثم وجه الله خداوند و مخلوقات : بنا و ساختمان تفاوت انسان و جسد آب کجای دریا است ؟ یا من اختفی لشدة ظهوره موجود مادی محدود یا نا محدود ؟ ما کان عطاء ربک محظورا خداوند وجب الذات و واجب الصفات است تفاوت بحث علمی و بحث خبیثانه میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست . پیوند انقلاب و حضرت امام ... لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان ... تفاوت مقام برتر با پایین تر حدیث شروسی شماسی ... لعن تکوینی در مناظره ...

دریافتاندازه
فایل va53fce35hsayk.mp4124.95 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید