معرفت نورانی به محمد و آل محمد صلواة الله و سلامه علیهم اجمعین

بسم الله الرحمن الرحیم اسامی متعدد حقیقت محمدیه جعل اصطلاح در هر علم منظور از صادر نخستین چیست ؟ اول ما خلق الله قل کل یعمل علی شاکلته کاسه چینی که صدا میکند تفاوت خلق اول و صادر اول سنخیت بین علت و معلول تفاوت خلق اول و خداوند در چیست ؟ تفاوت ظل و ذی ظل

بسم الله الرحمن الرحیم اسامی متعدد حقیقت محمدیه جعل اصطلاح در هر علم منظور از صادر نخستین چیست ؟ اول ما خلق الله قل کل یعمل علی شاکلته کاسه چینی که صدا میکند تفاوت خلق اول و صادر اول سنخیت بین علت و معلول تفاوت خلق اول و خداوند در چیست ؟ تفاوت ظل و ذی ظل در چیست ؟ کلمه 228 و 254 هزار و یک کلمه نفس رحمانی و کلمة الله لو کان البحر مدادا لکلمات ربی رق منشور : پرده آویخته فیض منبسط : فیض گسترده وجود منبسط : وجود فراگیر آیا عین ثابت اشیاء جعل لازم دارد ؟ حد نهایی پیامبر اسلام انا العقل نمیباشد حقیقت محمدیه صادر نخستین است یا علی انت تسمع ما اسمع و تر ما اری اگر علی ابن ابی طالب از نظر زمانی ... عنصر اول : ماده تمامی ممکنات فیض ذاتی : تنها فیض الهی که بدون واسطه ... تجلی ساری : آشکار کننده خداوند صادر نخستین : آیینه تمام عیار خداوند امداد الهی : تمام موجودات وام دار ... عنقاء : فهم بشر به او نمیرسد چون ... جوهر هیولانی ابو الاکوان : پدر موجودات ام عالم امکان : محل پرورش عالم ممکنات ظل مرشوش : سایه گسترده و فراگیر امام مبین : کل شیء احصیناه فی امام مبین مرآت الحق : آینه تمام نمای حق که محدودیت ... اسم اعظم : چرا که تمامی کمالات را دارد ... صادر نخستین که خلیفة الله است لوح محفوظ چرا که ....

دریافتاندازه
فایل o000ahxhi40iwf.mp453.13 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید