شبهه ازدواج موقت از طرف وهابیت ، مسیحیت ، فیمینسمها ، لائیکها ، بهائیت و...

شبهه ازدواج موقت از طرف وهابیت ، مسیحیت ، فیمینسمها ، لائیکها ، بهائیت و...

شبهه ازدواج موقت از طرف وهابیت ، مسیحیت ، فیمینسمها ، لائیکها ، بهائیت و...-ازدواج موقت در زمان رسول الله ص و ابوبکر و ابتدای خلافت عمر-اگر ازدواج موقت حرام نمیشد زنا نمیکرد مگر انسان شقی-هر عملی مطئنا میتواند آسیب داشته باشد-ازدواج موقت چه فوایدی برای جامعه دارد ؟--عبد الله بن زبیر ، نوه دختری ابوبکر فرزند صیغه ...

افزودن دیدگاه جدید