مبانی تشکیل حکومت و ولایت فقیه از سیره امام حسین (ع)

جلسه سوم مبانی تشکیل حکومت و ولایت فقیه از سیره امام حسین ع

سر تاکید بر جریان عاشورا چیست ؟ تمام انبیاء منتظر ظهور بوده اند تاریخ را سانسور و تحریف نموده اند امام حسین ع در مکه چه کار میکرده است ؟ آموزه عاشورا ، قیام در برابر ظالم با تمام شئون حاکمیت در اصل برای امام معصوم و بعد برای فقیه عادل است و الا ... امام حسین را با عصا کشتند ... تمام شئون حکومتی که حاکمیت الهی ندارد ظلم است چه شد که حسین کشی در جامعه اسلامی ثواب شد حضرت علی در دوران امامت خود تنها بود و .... چرا اهل کوفه چرا حسین را یاری نکردند ؟ شیعه رسالت آخر الزمانی دارد چه شد که حکومت در دست بنی امیه افتاد ؟ چه شد که فرماده لشکر امام حسن ع را خریدند ؟ حب دنیا و ترس از مرگ سبب تنهایی ولی الله چه شد اهل کوفه یزید را یاری کردند ولی امام حسین را ... چگونه یزید به درک واصل شد ؟ آمدند به امام حسین گفتند تقوی داشته باش و خارج نشو .... باید افشاگری کرد تا منافق و خوارج .... ظرفیت وجودی دشمنان اهل بیت : اولئک کالانعام بل هم ... معاویه چه کسی بود ؟ یزید چه کسی است و چه کارهایی انجام داد ؟ تفاوت یزید و معاویه در چه چیزی است ؟ چگونه عمر بن عبد العزیز لعن را از حضرت علی ع برداشت ؟ حضرت علی که سیصد آیه قرآن در شان اوست را لعن میکردند . تبدیل خلافت اسلامی به سلطنت در دوران معاویه حرف عجیب شیخ عباس قمی در کتاب تتمة المنتهی

دریافتاندازه
فایل x4w35b44kteczq.mp436.54 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید