ای که از کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش ( عشق در زیارت اربعین )

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش ( عشق در زیارت اربعین )

ای که از کوچه معشوقه ما میگذری بر حذر باش که سر میشکند دیوارش ( عشق در زیارت اربعین  )

دریافتاندازه
فایل u68z06dcvb7u7u.mp42.69 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید