دو بیتی مناجات با امام زمان / ای فاطمه را شمیم! کی می‌آیی؟

ای فاطمه را شمیم! کی می‌آیی؟ جان‌بخش‌تر از نسیم! کی می‌آیی؟ "یَابنَ الشُّهُبِ الثاقِبَه" کی می‌تابی؟ "یَابنَ النَّبَإِ العظیم" کی می‌آیی؟

ای فاطمه را شمیم! کی می‌آیی؟

جان‌بخش‌تر از نسیم! کی می‌آیی؟

"یَابنَ الشُّهُبِ الثاقِبَه" کی می‌تابی؟

"یَابنَ النَّبَإِ العظیم" کی می‌آیی؟

افزودن دیدگاه جدید