تهدیهای انقلاب اسلامی و وظایف انقلابیون / عدم رفع نیازهای جوانان می‎تواند چالشی برای هر کشوری محسوب گردد.

بدون شک هر کشوری پس از هر انقلابی که در آن صورت می‎گیرد، با چالش‎هایی مواجه می‎شود و کشور ایران هم از این امر مستثنی نیست. انقلاب اسلامي را آسیب‎هایی از درون و بیرون تهديد مي‎كنند كه مي‎تواند منجر به افول آن گردد. مشكلاتي كه همراه و درون انقلاب مي‎باشد، «
تهدیهای انقلاب اسلامی و وظایف انقلابیون / چه چیزی انقلاب اسلامی را تهدید میکند ؟ /اگر نیازهای جوانان به ویژه اشتغال، مسکن و ازدواج رفع نگردد، می‎تواند چالشی برای هر کشوری محسوب گردد.

افزودن دیدگاه جدید