بیانیه تی وی شیعه در رابطه با جنایت وهابی خائن الحرمین در حج و به شهادت رسیدن حجاج خانه خدا

بیانیه تی وی شیعه در رابطه با جنایت وهابی خائن الحرمین در حج و به شهادت رسیدن حجاج خانه خدا

بیانیه تی وی شیعه در رابطه با جنایت وهابی خائن الحرمین در حج و به شهادت رسیدن حجاج خانه خدا

دریافتاندازه
فایل 10492-f-farsi.mp417.93 مگابایت

افزودن دیدگاه جدید