ناله های فراق امام زمان (عج) با نوای مرحوم محمد رضا آغاسی

ناله های فراق امام زمان (عج) با نوای مرحوم محمد رضا آغاسی

ناله های فراق امام زمان (عج) با نوای مرحوم محمد رضا آغاسی

ردیف

موضوع

اجرا

حجم
(KB)

زمان
1 ای زلیخا دست از دامان یوسف باز کش 1,734 0:04:55
2 به خوبا سر میزنی مگه ما بدا دل نداریم 1,282 0:03:37
3 با همه لحن خوش آواییم 1,446 0:04:05
4 خبر آمد خبری در راه است 373 0:01:02

افزودن دیدگاه جدید