دعای عرفه سال 1391 با صوت زیبای سلحشور

دعای عرفه سال 1391 با با صدای حاج مهدی سلحشور

دعای عرفه سال 1391 با صدای حاج مهدی سلحشور

 

5

حاج مهدی سلحشور 1391- 1

5,733 00:24:08
6

حاج مهدی سلحشور 1391- 2

8,300 00:46:47
7

حاج مهدی سلحشور 1391- 3

5,656 00:31:44
8

حاج مهدی سلحشور 1391- 4

2,997 00:16:36
9

حاج مهدی سلحشور 1391- 5

3,902 00:16:19
10

حاج مهدی سلحشور 1391- 6

7,874 00:33:16

افزودن دیدگاه جدید