دعای عرفه با صوت دلنواز حاج منصور ارضی

دعای عرفه با صدای زیبای مداح کشوری حاج منصور ارضی

دعای عرفه با صدای حاج منصور ارضی

63 دعای عرفه - قسمت اول 13,027 1:14:06
64 دعای عرفه - قسمت دوم 10,926 1:02:08
65 دعای عرفه - قسمت سوم 7,911 0:44:59
66 دعای عرفه - قسمت چهارم 10,106 0:57:28

افزودن دیدگاه جدید