مصاحبه در مورد یمن و یمانی و روایات قبل از ظهور در مورد یمانی ( فیلم به زبان عربی )

 

از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: «قبل از قیام قائم وقوع پنج نشانه حتمی است: یمنی، سفیانی، صیحه آسمانی، کشته شدن نفس زکیه و فرو رفتن در بیابان»

در روایت دیگر از امام صادق(ع) روایت شده است که فرمود :«خروج این سه تن، خراسانی،سفیانی و یمنی در یک سال و یک ماه و یک روز پيشامد می‌افتد….»


افزودن دیدگاه جدید