نگاه کلی به مناظره الله یاری با بهرامی تا فرار الله یاری

مناظره با لله یاری ، مناظره بهرامی الله یاری ، مناظره ولایت فقیه ، شکست الله یاری ، مناظره دجالیه ، آیه الله العظمی الله یاری ، علامه الله یاری ، فرار الله یاری

 

 

 

نگاه کلی به مناظره با الله یاری

1 قرار مدار قبل از مناظره

2 تلفن اول در رابطه با وحدت وجود

3 صحبتهای قبل از مناظره

4 مناظره به مدت سه ساعت

5 سری اول ایمیلها برای مناظره

6 تلفن اول در شبکه عربی

7 انتشار مقاله چرا الله یاری در ماه محرم شلوار خود را در آورد بعد ار زیر سوال بردن قیام ابا عبد الله الحسین علیه السلام 

8 انتشار پوستر سوال مهم از استاد الله یاری بعد از انکار اجرای حد در زمان غیبت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف

9 تلفن اول بعد از مناظره در شبکه فارسی

10 اطلاعیه اول نوشتاری و صوتی در رابطه با مناظره و افشاء چهره الله یاری

تصویری

نوشتاری

11 تلفن دوم بعد از مناظره در شبکه فارسی و اثبات دروغگویی و عوام فریبی الله یاری 

12 تلفن دوم در شبکه عربی( فرار به محض اینکه فهمید بهرامی هستم  )

13 تلفن سوم در شبکه فارسی( یک سوال و محکومیت و شکست الله یاری  )

14 تلفن چهارم در شبکه فارسی ( قطع نمودن صدا به بهانه توهین  )

15 تلفنهای مکرری که توسط تلفن چی قطع میگردید ( در چندین مرتبه بیش از یک ساعت پشت خط و بعد قطع نمودن تلفن فیلم موجود است)

16 ایمیلهای رد و بدل شده بین الله یاری و بهرامی و در نهایت فرار الله یاری

17نگاه کلی به مناظره الله یاری و بهرامی

18بیانیه آخر در مورد مناظره و الله یاری و اتمام مناظره

 

فایلهایی برای شناخت الله یاری 

افزودن دیدگاه جدید