فایل صوتی/دعای پرفیض عرفه با صدای استاد انصاریان،ارضی،کریمی،میرداماد،منصوری،سلحشور،حدادیان

فایل صوتی/دعای پرفیض عرفه با صدای استاد انصاریان،ارضی،کریمی،میرداماد،منصوری،سلحشور،حدادیان

دعای عرفه

ردیف

توضیحات

پخش اجرا

حجم
(KB)

زمان
1

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391- 1 (جدید)

  5,133 00:21:34
2

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 2 (جدید)

  5,639 00:23:44
3

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 3 (جدید)

  5,054 00:21:14
4

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 4 (جدید)

  4,357 00:18:16
5

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 5 (جدید)

  5,442 00:22:53
6

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 6 (جدید)

  5,620 00:23:39
7

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 7 (جدید)

  4,816 00:20:13
8

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 8 (جدید)

  4,961 00:20:50
9

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 9 (جدید)

  5,176 00:21:45
10

حاج سعید حدادیان - دعای عرفه امام حسین (ع) 1391 - 10 (جدید)

  4,330 00:18:09
11 حاج سعید حدادیان-بخش اول   16,012 01:08:17
12 حاج سعید حدادیان-بخش دوم   15,706 01:06:59
13 حاج محمد رضا طاهری   17,118 01:13:00
14 حاج محمود کریمی   30,517 2:07:07
15

حاج مهدی سلحشور 1391- 1 (جدید)

  5,733 00:24:08
16

حاج مهدی سلحشور 1391- 2 (جدید)

  8,300 00:46:47
17

حاج مهدی سلحشور 1391- 3 (جدید)

  5,656 00:31:44
18

حاج مهدی سلحشور 1391- 4 (جدید)

  2,997 00:16:36
19

حاج مهدی سلحشور 1391- 5 (جدید)

  3,902 00:16:19
20

حاج مهدی سلحشور 1391- 6 (جدید)

  7,874 00:33:16
21 دعای عرفه سال 90 -سلحشور-قسمت اول   16,219 01:09:10
22 دعای عرفه سال 90- قسمت دوم-سلحشور-حجت الاسلام انجوی نژاد   9,421 0:40:10
23 سلحشور سال 85 (قسمت اول)   3,753 0:25:34
24 سلحشور سال 85  (قسمت دوم)   3,576 0:24:21
25 سلحشور سال 85  (قسمت سوم)   3,325 0:22:39
26 سلحشور سال 85  (قسمت چهارم)   3,571 0:24:19
27 سلحشور سال 85  (قسمت پنجم)   5,036 0:34:19
28 دعای عرفه   5,842 0:49:49
29

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 1 (جدید)

  10,410 00:44:05
30

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 2 (جدید)

  10,550 00:44:41
31

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 3 (جدید)

  2,042 00:06:42
32

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 4 (جدید)

  2,307 00:07:37
33

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 5 (جدید)

  2,591 00:08:35
34

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 6 (جدید)

  1,793 00:05:51
35

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 7 (جدید)

  10,425 00:44:09
36

حاج منصور ارضی-حاج محمودکریمی-حاج حسین سازور-دعای عرفه 1390- 8 (جدید)

  6,754 00:28:29
37 حاج منصور ارضی (قسمت اول)   13,027 1:14:06
38 حاج منصور ارضی (قسمت دوم)   10,926 1:02:08
39 حاج منصور ارضی (قسمت سوم)   7,911 0:44:59
40 حاج منصور ارضی (قسمت چهارم)   10,106 0:57:28
41 موسوی قهار (قسمت اول)   6,209 0:35:01
42 موسوی قهار (قسمت دوم)   6,651 0:37:49
43

شیخ حسین انصاریان (جدید)

  20,728 01:28:06
44 انصاریان (قسمت اول)   6,463 0:36:27
45 انصاریان (قسمت دوم)   7,109 0:40:25
46 منصوری (قسمت اول)   1,240 0:20:05
47 منصوری (قسمت دوم)   1,237 0:20:02
48 منصوری (قسمت سوم)   1,192 0:19:18
49 منصوری (قسمت چهارم)   988 0:15:59
50

حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 1 (جدید)

  4,880 00:13:40
51

حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 2 (جدید)

  6,007 00:20:14
52

حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 3 (جدید)

  7,769 00:26:15
53

حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 4 (جدید)

  8,129 00:34:21
54

حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 5 (جدید)

  2,354 00:05:33
55

حاج سیدمهدی میرداماد - دعای عرفه حرم حضرت معصومه 1391 - 6 (جدید)

  1,782 00:03:38

افزودن دیدگاه جدید