شعر بدون نقطه در وصف پیامبر اعظم

شعر بدون نقطه  علامه حسن زاده آملی در وصف پیامبر اعظم (ص):

شعر بدون نقطه  علامه حسن زاده آملی در وصف پیامبر اعظم (ص):

 

محمود مسلم ملائک

امار مطاع در ممالک

 

هم سالک و هم سلوک و مسلوک

او مالک و ماسواه مملوک

 

هر حکم که داد هر دل آگاه

سر لوحه حکم اسم الله

 

اسمی که در او دوای هر درد

اسمی که روای مرئه و مرد

 

اسمی که مراد آدم آمد

اسمی که سرود عالم آمد

 

سوداگر اگر در او دل آسود

 سودا همه سود دارد و سود

 

مر همدم کردگار عالم

کی هول و هراس دارد و همّ

 

دل در حرم مطهر او

گل گردد و هم معطّر او

 

هر دل که ولای وصل دارد

همواره هوای وصل دارد

 

موسی که هوای طور دارد

کی دل سر وصل حور دارد

 

ای وای مر آدم هوس را

دل داده کام سگ مگس را

 

در وصل صمد رسد رصدگر

در اسم احد رود سراسر

 

درگاه سحر مراد سالک

دادار دهد علی مسالک

 

لوح دل  آملی  اوّاه

دارد صور ملائک الله

افزودن دیدگاه جدید