پیامبر ما اینگونه بود: 1. نظافت و بوي خوش

پیامبر ما اینگونه بود: 1. نظافت و بوي خوش

اشاره

بعثت, واقعه اي است سترگ و عظيم در گستره ی خاك.

خداوند متعال رسول و پيام آوري را بر آدميان فرو مي فرستد كه براي هدايت انسان به سوي حق و رهايي او از حلقه هاي زنجيرهاي اسارت دروني و بروني بسيار دلسوز و رئوف است. او قبل از آن كه بخواهد با « زبان» به راهيابي و ارشاد مردم بپردازد, «عمل» خويش را پيش مي فرستد و رفتار و سلوك و مواجهات و حركات و سكناتش را نويدگر و بشارت دهنده راه رشد و كمال و سعادت و رستگاري قرار مي دهد.

عيد مبعث را فرصت مناسبي مي يابيم تا برخي از پيام گزاري هاي عملي و خصال و ويژگي هاي زيباي رفتاري پيامبر اكرم (ص) را از ديدگاه متفكر شهيد استاد مرتضي مطهري به نظاره بنشينيم.

 

به نظافت و بوي خوش علاقه شديد داشت, هم خودش رعايت مي كرد و هم به ديگران دستور مي داد. به ياران و پيروان خود تأكيد مي نمود كه تن و خانه خويش را پاكيزه و خوشبو نگه دارند. بخصوص روزهاي جمعه وادارشان مي كرد غسل كنند و خود را معطر سازند كه بوي بد از آنها استشمام نشود, آنگاه در نماز جمعه حضور يابند.

افزودن دیدگاه جدید