اگر زن از زمین ارث نمی برد پس چگونه فدک از آن فاطمه (س) بود؟

اين شبهه مصداق مثل معروف است كه مى گويند خَسن و خسين هر دو دختران معاويه اند، كه اولاً خسن و خسين نبودند، بلكه حسن و حسين بودند، از آن معاويه نبودند، بلكه از آن على بن ابى طالب بودند و سرانجام پسر بودند نه دختر.

اگر زن از زمین ارث نمی رد، پس چگونه فدک از آن فاطمه (س) بود؟

مى گويند: در فقه شيعه زن از زمين و عقار ارث نمى برد پس چگونه حضرت زهرا فدك را از پدر به ارث برد؟ پرسشی است که حضرت آیت الله العظمی سبحانی به آن در پایگاه خود پاسخ داده اند. متن پاسخ ایشان به این شرح است:

پاسخ

اين شبهه مصداق مثل معروف است كه مى گويند خَسن و خسين هر دو دختران معاويه اند، كه اولاً خسن و خسين نبودند، بلكه حسن و حسين بودند، از آن معاويه نبودند، بلكه از آن على بن ابى طالب بودند و سرانجام پسر بودند نه دختر.

درست، اين مثل بر اين مورد تطبيق مى كند.

1. اگر در فقه شيعه آمده كه زن از عقار و زمين ارث نمى برد، مراد زوجه و همسر است، و زهرا دختر پيامبر بود، دختران و پسران، همگى يكسان از همه چيز ارث مى برند:( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأُنثيين ) . [258]

2. فدك ميراث نبود، بلكه نحله و هديه پيامبر اكرم به دخترش زهرا بود، آن گاه كه آيه مباركه ( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً ) . [259]

«به خويشاوند نزديك حقشان را بده و به مستمند زمين گير و در راه مانده نيز و هرگز اسراف كار مباش».

نازل شد پيامبر گرامى فدك را كه جزء انفال بود، به دخترش زهرا بخشيد و سالها در اختيار زهرا بود و كارگران او در آنجا كار مى كردند، بعداً به خاطر يك حديث مجعول، «نحن معاشر الأنبياء لا نورث» از دست زهرا گرفتند و در زمان عثمان از آن مروان و بعدها هم از آن آل مروان شد.

[258] . نساء/ 11. 
[259] . اسرا/ 26.

منبع: شفقنا

افزودن دیدگاه جدید