شعر و ادبیات

عرفه آمده از یار خبر نیست چرا؟ / شعر مناجات با امام زمان در روز عرفه
عرفه آمده از یار خبر نیست چرا؟ چقدر ناله زنم آه ، کجایی آقا ؟
امسال عید قربان غم ها فزون گرفته دردا بجای شادی، رنگی ز خون گرفته جور و ستم، تباهی، ناامنی و سیاهی در سرزمین مکه، گویا جنون گرفته
دوست دارم صدات كنم تـوهـم منونـيگا كـني

صفحه‌ها