مقالات

Gadir Gününün Fazileti
O gün Allah’ın dinini tamamladığı, Hz. Peygamber (s.a.a.)’in seçkin biri olarak Emirü’l-Müminin Ali’yi yukarı kaldırıp onun faziletini ve vasiliğini açıkladığı gündür. Bunun üzerine (Peygamber) o gün oruç tutmuştur.
Tarihî Gadir Hadisi
Bilgili ve garazsız Ehlisünnet âlimlerinden gerek tarihçiler, gerek müfessirler ve gerekse başkaları, Gadir hadisesini çok sayıdaki belgeleriyle birlikte kendi kitaplarında kaydetmişlerdir. Bunlardan 350 kişinin ismi "el-Gadir" kitabında verilmiştir.
YÜCE ALLAH’IN SIFATLARI
Zati sıfatlar; Allah’ı, zatının dışında bir şeyi göz önüne almadan nitelendirdiğimiz sıfatlardır.
YÜZYILLARBOYUNCA İLAHİ MÜJDE GELENEĞİ
Kur'ân-ı Kerim, insanlığın tarih döneminin peygamberliklerle, peygamberlerin gönderilmesi ile, ilâhî elçilerin görevlendirilmesi ile başladığını açıkça belirtiyor. O peygamberler ki, toplumlarını daha erdemli bir hayat tarzına, daha kâmil bir insanî var
Yüce Allah Tövbe Edeni Sever
Tövbe eden insanın elde edeceği en büyük mükafat, yüce Allah katında sevilir olmaktır. Kurân-ı Kerim bu gerçeğe şöyle vurgu yapmıştır: Şüphe yok ki Allah, adamakıllı tövbe edenleri… sever.
“Zer Âlemi” Nedir?
“Zer” veya “Misak alemi” bu alemden önce olan bir dönem, aşama, sahne, yer veya alemden ibarettir. Allah Teala Hz. Âdem’in soyundan olan bütün soyları küçük zerreler halinde var etmiş ve o zerrelere ruh verdikten sonra onlardan kendisinin rablığı, peygamb