نامه به رضا پهلوی در مورد بحران خشکسالی ایران

خوب میدانید که در زمان پادشاهی جد شما بر ایران اموری عجیبی روی داد که باید به‌تمامی ایرانیان پاسخ قانع‌کننده داده شود، در زمان رضاشاه کوه‌های آرارات به ترکیه بخشیده شد و در توجیه این بذل و بخشش رضاشاه گفت: مهم نیست این کوه‌ها از آن‌که باشد

سلام بر کسی که بشنود، فکر کند، پاسخ گوید که اگر سکوت کند جوابی نداشته

جناب آقای رضا پهلوی باعث خرسندی است که بحران آب باعث شده تا تمامی کسانی این بحران را درک نکرده­اند از آن سخن‌گویند و در پی رفع این معضل باشند لذا مطالبی را بیان می‌نماییم: خوب میدانید که در زمان پادشاهی جد شما بر ایران اموری عجیبی روی داد که باید به‌تمامی ایرانیان پاسخ قانع‌کننده داده شود، در زمان رضاشاه کوه‌های آرارات به ترکیه بخشیده شد و در توجیه این بذل و بخشش رضاشاه گفت: مهم نیست این کوه‌ها از آن‌که باشد مهم این است که ما با ترکیه دوست باشیم و بدیهی است که این کوه‌ها در رفع خشک‌سالی ایران نقشی اساسی داشته است، اما در شرق کشور نیز رضاشاه دشت ناامید را به افغانستان بذل و بخشش نمود که این دشت می‌توانست قسمت مهمی از مشکل خشک‌سالی سیستان و بلوچستان را مرتفع نماید و در بخشش پادشاهانه­ی دیگری اروند را به عراق بخشید و در دوران پادشاهی پدر شما بحرین از ایران جدا گردید، معلوم نبود اگر آن پادشاهی کمی بیشتر طول کشیده بود چه مقدار از زمین‌های ایران از ایران جدا می‌گردید، لذا شما به‌عنوان میراث دار خاندان پهلوی پاسخ دهید رضاشاه و پدر شما با چه مجوزی این بذل و بخشش­ها را نموده و این مناطق را از ایران جدا کردند؟ که اگر آن پادشاهی ادامه میافت معلوم نبود در هرسال چه مقدار از خاک ایران از ایران جدا می‌شد و اگر آن مناطق از ایران جدا نشده بود ما در این زمان در چنین بحران آبیِ وخیمی قرار نداشتیم، در حقیقت یکی از عوامل خشک‌سالی ایران پادشاهی خاندان پهلوی در ایران بوده است، نکته بعد سیاست غلط تقسیم اراضی بود که آن‌هم به‌نوعی در خشک‌سالی ایران نقش عمده­ای را ایجاد نمود، نکته دیگر اینکه ما در سال‌های 1288 و 1298 و بعد از آن  تا سال 1320 ضربه­های بسیاری را از خشک‌سالی متحمل شدیم: اجداد شما برای رفع خشک‌سالی ایران چه کردند؟ آیا در قحطی و خشک‌سالی در زمان رضاشاه در جنگ جهانی دوم اجداد شما برای این مردم کار اساسی انجام دادند؟ اولین شرط حکومت‌داری تأمین آب است، پهلوی اول و دوم برای تأمین آب موردنیاز این مردم چه کردند؟ واضح است که کاری نکردند بلکه بحران ایران را با بذل و بخشش و سیاست‌های غلط بحرانی‌تر نمودند، اجداد شما که فریفته­ی غرب شده بودند و با تمامی توان به دول شرق و غرب گوش می‌دادند جامعه­ی ایران به سمت مصرف‌گرایی پیش برده و در حقیقت ایران را به بازار مصرف و جولانگاه غربی‌ها تبدیل نمودند، یک روز پناه به انگلیس روز دیگر پناه به شوروی روز دیگر پناه به آمریکا و روز دیگر تمایل به آلمان، در حقیقت پادشهای پهلوی با ذبح کشاورزی ایران روستاها را خالی از سکنه و ویران نمود و در عوض بنای مهاجرت از روستا به شهر را بنیان گذاشتند و با شعار خشک‌سالی ایران را به واردت کننده در تمامی ابعاد تبدیل نمودند، ما نفت می‌دادیم تا غذا وارد نماییم، از این‌ها گذشته به‌تمامی ایرانیان باید پاسخ دهید که خاندان شما از خانواده­ای فقیر بوده که حتی قدرت خرید خانه را نیز نداشتند و قبل از پادشاهی مستأجر بودند و بعد از پادشاهی به بزرگ‌ترین مَلّاک ایران تبدیل شدید که تنها در زمان خارج شدن رضاشاه از ایران بیش از 40 هزار سند مِلک بسیار بزرگ را به خاندان خود انتقال داد، لذا باید پاسخ دهید که چگونه ممکن است بدون فساد مالی و اقتصادی چنین ثروت عظیمی را به دست آورده باشید؟ اجداد شما به‌عنوان پادشاه حقوق و مزایای مشخصی داشته­اند اما چگونه است که خاندان پهلوی به یکی از ثروتمندترین خانواده­های این کره­ی خاکی تبدیل‌شده باشند، ثروت عظیمی که امروز در دست شماست و در خارج از ایران به عیش و نوش میگذارانید از کجا بدست آمده است؟ لذا اگر واقعاً دلتان به حال این ملت می‌سوزد در ابتدا اموال غارت‌شده‌ی ملت را به ایران باز پس دهید و جواب دهید به چه حقی ایران را در دوران پادشاهی خاندان شما توسط پدران شما بذل و بخشش نمودند؟ بفرمایید برای رفع خشک‌سالی ایران و در دوران اجداد شما چه اتفاقی افتاد و شما چه برنامه­ای دارید که میدانیم هیچ برنامه­ای ندارید، مضافاً بر اینکه امروز شما موردحمایت دشمنان این ملت هستید، از طرفی شما جمعیت 80 میلیونی ایران را قبول ندارید درحالی‌که این از کمال سستی عقل است که میگویید ایران 37 میلیونی اشتباه است که 80 میلیون شده است درحالی‌که بزرگ‌ترین سرمایه­ی هر کشور نیروی انسانی آن کشور است و اگر کمی اطلاعات منابع و زیرساخت‌های ایران را در مقایسه با سایر کشورها را بررسی می‌نمودید اعتراف می‌کردید که جمعیت ایران نه‌تنها 150 میلیون بلکه استعدادهایی بسیار بیشتر را دارد، پس در حقیقت شما برای رفع خشک‌سالی برنامه­ای ندارید که میگویید باید جمعیت را ثابت نگاه داشته و جمعیت مطلوب همان 37 میلیون نفر است و باید از خودکفایی کشاورزی دست‌برداریم بله برنامه­ای ندارید جز اینکه ایران را خشک­تر نمایید و جمعیت ایران را از ایران بگیرید اما در رابطه به خشک‌سالی ایران باید بگوییم دولت‌های بعد از انقلاب متأسفانه با همان رویکرد زمان پهلوی به امور کشوری پرداخته‌اند و این خشک‌سالی ربطی به تفکر اسلامی ندارد اما وعده می‌دهم به‌زودی قدرت اسلام قدرت‌نمایی کرده و در ظرف مدت بسیار کمی خشک‌سالی را برطرف کرده و که نتیجه­ی آن برطرف شدن بسیاری از بحران‌ها می‌باشد و این حربه را از شما و امثال شما خواهیم گرفت.والسلام علی من اتبع الهدی – شیخ علی بهرامی نیکو – قم المقدسه – 97.4.23