گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه

راهپیمایی حمایت از شیخ زکزکی در چهار منطقه نیجریه

هزاران نفر از شیعیان نیجریه در مناطق کاتسینا، ایلله، گمبه و سامیناکا با برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز خواستار آزادی شیخ ابراهیم زکزکی رهبر جنبش اسلامی نیجریه شدند. شیخ زکزکی ۲۳ آذر ۱۳۹۴ در حمله افسران ارتش نیجریه دستگیر شد. در این حمله ۳۴۷ تن از شیعیان قتل‌عام شدند. رهبر جنبش اسلامی نیجریه پس از دستگیری، ماه‌ها بدون تفهیم اتهام و محاکمه در بازداشت به سر برده است.

گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه
گزارش تصویری از چهار منطقه نیچریه