منبر های یک دقیقه ای : احکام اسلام برای از بین بردن برده داری قسمت دوم

احکام اسلام برای از بین بردن برده داری
دریافتاندازه
فایل احکام اسلام برای از بین بردن برده داری3.58 مگابایت