دانلود و معرفي کتاب آشنایی با تقریب مذاهب اسلامی، نوشته محمد تقی فخلعی نشرتهران: مشعر، 1387. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ پیش گفتار؛ مقصود از تقریب مذاهب اسلامی چیست؟؛ آیا تقریب مذاهب اسلامی ممکن و جایز است؟؛ اصول و مبانی تقریب چیست؟؛ موانع تقریب کدام است؟؛ نقش حج در تقریب مذاهب اسلامی ؛ فهرست منابع

آشنایی با تقریب مذاهب اسلامی
مشخصات کتاب:
سرشناسه : فخلعی، محمدتقی
عنوان و نام پدیدآور : آشنایی با تقریب مذاهب اسلامی/ محمدتقی فخلعی
مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1387.
شابک : 18000ریال
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : کتابنامه: [349] - 360ص؛ همچنین بصورت زیرنویس
موضوع : شیعه -- عقاید
موضوع : تقریب مذاهب
رده بندی کنگره : BP211/5/ف 3م 3
رده بندی دیویی : 297/4172
شماره کتابشناسی ملی : م 83-8261
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیش گفتار؛ مقصود از تقریب مذاهب اسلامی چیست؟؛ آیا تقریب مذاهب اسلامی ممکن و جایز است؟؛ اصول و مبانی تقریب چیست؟؛ موانع تقریب کدام است؟؛ نقش حج در تقریب مذاهب اسلامی ؛ فهرست منابع

دانلود و معرفي کتاب آشنایی با تقریب مذاهب اسلامی، نوشته محمد تقی فخلعی نشرتهران: مشعر، 1387. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد