دانلود و معرفي کتاب ابن تیمیه، موسس افکار وهابیت نوشته علی اصغر رضوانی نشرقم: مسجد مقدس جمکران 1385. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: مقدمه ناشر؛ شرح حال ابن تیمیه ؛ دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت «علیهم السلام»؛ اعتراف به ناصبی بودن ابن تیمیه ؛ دفاع ابن تیمیه از مخالفان اهل بیت «علیهم السلام»؛ سلسله کتاب های پیرامون وهابیت ؛ پی نوشت ها

ابن تیمیه، مؤسس افکار وهابیت
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رضوانی علی اصغر، 1341
عنوان و نام پدیدآور : ابن تیمیه موسس افکار وهابیت/ تألیف علی اصغر رضوانی.
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمکران 1385.
مشخصات ظاهری : 208ص.
فروست : سلسله مباحث وهابیت.
شابک : 8000ریال 964-973-036-2 : ؛ 8000 ریال چاپ دوم 978-964-973-036-3 : ؛ 16000 ریال (چاپ سوم) ؛ 23000 ریال( چاپ چهارم)
وضعیت فهرست نویسی : فاپا
یادداشت : چاپ دوم: 1385.
یادداشت : چاپ سوم: تابستان 1387.
یادداشت : چاپ چهارم: بهار 1390.
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : ابن تیمیه احمدبن عبدالحلیم 661 - 728 ق. -- نقد و تفسیر
موضوع : وهابیه -- دفاعیه ها و ردیه ها
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم)
رده بندی کنگره : BP201/65 /‮الف 17 ر6 1385
رده بندی دیویی : 297/4924
شماره کتابشناسی ملی : م85-25542
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ناشر؛ شرح حال ابن تیمیه ؛ دشمنی ابن تیمیه با اهل بیت «علیهم السلام»؛ اعتراف به ناصبی بودن ابن تیمیه ؛ دفاع ابن تیمیه از مخالفان اهل بیت «علیهم السلام»؛ سلسله کتاب های پیرامون وهابیت ؛ پی نوشت ها

دانلود و معرفي کتاب ابن تیمیه، موسس افکار وهابیت  نوشته علی اصغر رضوانی نشرقم: مسجد مقدس جمکران 1385.   با دو فرمت پي دي اف و اندرويد