دانلود و معرفي کتاب خرافات در مکتب مسیحیان نوشته آیت الله سید محمد حسینی شیرازی نشرموسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه وآله با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: مقدّمه؛ سرگذشت عهد عتیق؛ 1 حمله بخت النّصر؛ 2 حمله (انتیوکس)؛ سرگذشت عهد جدید؛ اعترافات مسیحیان

خرافات در مکتب مسیحیان
مشخصات کتاب:
مولف : آیت الله العظمی سید محمد حسینی شیرازی(ره)
ناشر : موسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه وآله
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدّمه؛ سرگذشت عهد عتیق؛ 1 حمله بخت النّصر؛ 2 حمله (انتیوکس)؛ سرگذشت عهد جدید؛ اعترافات مسیحیان؛ مؤلّف کتاب؛ عهد چیست ؟؛ در این کتاب؛ عیسی مسیح(ع)؛ داود (ع)؛ لوط (ع)؛ یعقوب(ع)؛ سلیمان (ع)؛ موسی(ع)؛ اشعیا(ع)؛ ارمیا(ع)؛ حزقیل(ع)؛ هوشع(ع)؛ هارون (ع)؛ زنا زادگان ؟؛ نوح (ع)؛ پیامبر سالخورده؛ یشع پیغمبر (ع)؛ ابراهیم (ع)؛ درباره عهدین

دانلود و معرفي کتاب خرافات در مکتب مسیحیان  نوشته آیت الله سید محمد حسینی شیرازی نشرموسسه فرهنگی رسول اکرم صلی الله علیه وآله با دو فرمت پي دي اف و اندرويد