دانلود و معرفي کتاب حسن بصری کیست ؟ نوشته مهدی آقابابائی نشرمرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: چکیده؛ مقدمه؛ حسن بصری را بهتر بشناسیم؛ توضیحات:؛ حسن بصری و اهل بیت عَلَیْهمُالسَّلَام؛ مخالفت شخصیتهای علمی با حسن بصری

حسن بصری کیست؟
مشخصات کتاب:
حسن بصری کیست؟
نویسنده :مهدی آقابابایی
ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان
عناوین اصلی کتاب شامل:
چکیده؛ مقدمه؛ حسن بصری را بهتر بشناسیم؛ توضیحات:؛ حسن بصری و اهل بیت عَلَیْهمُالسَّلَام؛ مخالفت شخصیتهای علمی با حسن بصری؛ حسن بصری و شطرنج؛ حسن بصری و نسبت معصیت دادن به یوسف نبی عَلَیْهِ السَّلَام:؛ در مذمت بزرگداشت دشمنان اهل بیت عَلَیْهمُالسَّلَام؛ [کتابشناسی]؛ پی نوشتها:؛ منابع و مآخذ

دانلود و معرفي کتاب حسن بصری کیست ؟ نوشته مهدی آقابابائی نشرمرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان با دو فرمت پي دي اف و اندرويد