دانلود و معرفي کتاب پیراستگی امامیه از تهمت های ابن تیمیه، نوشته علی آل محسن، نشرتهران: نشر مشعر، ‫1392. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: اشاره؛ دیباچه؛ مقدمه؛ نقد سند روایت شَعبی؛ بی نیازی شیعه از جعل حدیث برای فضایل علی (ع)؛ تبرّی شیعه از عبدالله بن سبأ؛ اختصاص داشتن امامت به فرزندان علی (ع)؛

پیراستگی امامیه از تهمت های ابن تیمیه
مشخصات کتاب:
سرشناسه : آل محسن ، علی ، ‫1334 -
عنوان قراردادی : براءه الشیعه الامامیه من العقائده و الاحکام الیهودیه . فارسی
عنوان و نام پدیدآور : پیراستگی امامیه از تهمت های ابن تیمیه/ تالیف علی آل محسن ؛ ترجمه اکبر ترابی شهرضایی.
مشخصات نشر : تهران: نشر مشعر، ‫1392.
مشخصات ظاهری : ‫140 ص. ؛5/14×5/21س م.
شابک : 25500ریال ‫ : ‫ 978-964-540-446-6
وضعیت فهرست نویسی : فیپا
یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس.
موضوع : شیعه -- دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : یهودیت -- دفاعیه ها و ردیه ها
موضوع : اسلام و یهودیت
موضوع : یهودیت و اسلام
شناسه افزوده : ترابی شهرضایی، اکبر، ‫1338 - ، مترجم
رده بندی کنگره : ‫ BP212/5 ‫ /آ75ب4041 1392
رده بندی دیویی : ‫ 297/417
شماره کتابشناسی ملی : 3157205
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ دیباچه؛ مقدمه؛ نقد سند روایت شَعبی؛ بی نیازی شیعه از جعل حدیث برای فضایل علی (ع)؛ تبرّی شیعه از عبدالله بن سبأ؛ اختصاص داشتن امامت به فرزندان علی (ع)؛ حکم جهاد از نظر شیعه؛ عدّه نگه داشتن زنان نزد شیعه؛ نمازهای واجب از نظر شیعه؛ جواز تأخیر نماز مغرب از اول وقت از نظر شیعه؛ انحراف از قبله از نظر شیعه؛ تکان دادن سر و کتف در نماز؛ دیدگاه شیعه درباره مواضع سجده؛ تکان دادن سر پیش از سجده از نظر شیعه؛ پایین انداختن لباس، هنگام نماز؛ سجده بر جای بلند از دیدگاه شیعه؛ چگونگی سلام گفتن شیعیان؛ اتهام تحریف قرآن به نظر شیعه؛ دیدگاه شیعه درباره جبرئیل؛ حرمت جان و مال مسلمانان نزد شیعه؛ شرایط طلاق زن نزد شیعه؛ حکم ازدواج موقت از نظر شیعه؛ حکم عزل در جماع؛ حکم مارماهی و خرگوش و طحال از نظر شیعه؛ عدم جواز مسح بر روی کفش؛ حکم لحد از نظر شیعه؛ گذاشتن «جریدتین» در کفن میت؛ بهترین امت از نظر یهود، نصارا و شیعیان؛ دیدگاه عالمان اهل سنت درباره شیعه؛ اندک بودن اهل حق؛ چگونگی سلوک شیعیان با مخالفان؛ پرهیز شیعه از فسادطلبی؛ نتیجه گیری

دانلود و معرفي کتاب پیراستگی امامیه از تهمت های ابن تیمیه، نوشته علی آل محسن، نشرتهران: نشر مشعر، ‫1392.  با دو فرمت پي دي اف و اندرويد