دانلود و معرفي کتاب رژیم صهیونیستی - احزاب سیاسی نوشته احمد خلیفه نشر تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد

عناوین اصلی کتاب شامل: سخن ناشر؛ پیش گفتار؛ مقدمه؛ مشخصات کلی نظام حزبی در اسرائیل؛ احزاب سیاسی؛ پی نوشتها

مشخصات کتاب:
سرشناسه : خلیفه احمد
عنوان و نام پدیدآور : رژیم صهیونیستی احزاب سیاسی احمد خلیفه عبدالکریم جادری مشخصات نشر : تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ 1380.
مشخصات ظاهری : یازده 146 ص 5/9 x 5/20س م فروست : (مطالعات نظامی - استراتژیک دشمن شناسی 29)
شابک : 964-5935-11-3 5300ریال ؛ 964-5935-11-3 5300ریال وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی یادداشت : پشت جلد به انگلیسی Zionist regime political parties .
یادداشت : عنوان اصلی الاحزاب السیاسیه.
یادداشت : کتابنامه ص 146 - 145
عنوان دیگر : احزاب سیاسی موضوع : صهیونیسم موضوع : حزبهای سیاسی -- اسرائیل شناسه افزوده : جادری عبدالکریم مترجم شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشکده فرماندهی و ستاد. دوره عالی جنگ رده بندی کنگره : DS149 /خ 8‮الف 3041 1380
رده بندی دیویی : 320/54095694
شماره کتابشناسی ملی : م 80-26307
عناوین اصلی کتاب شامل:
سخن ناشر؛ پیش گفتار؛ مقدمه؛ مشخصات کلی نظام حزبی در اسرائیل؛ احزاب سیاسی؛ پی نوشتها

دانلود و معرفي کتاب رژیم صهیونیستی - احزاب سیاسی نوشته احمد خلیفه نشر تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانشکده فرماندهی و ستاد، دوره عالی جنگ 1380. با دو فرمت پي دي اف و اندرويد