29. امام کیست؟

امام آب است که حیات همة موجودات به آن بستگی دارد. امام آب است که آلودگان را پاک می‌کند. امام آب را که تشنگان را سیراب می‌کند. امام دریاست و ما ماهی هستیم که درون دریا زندگی می‌کنیم. امام باران است که با آمدن او همه انسان‌ها رشد می‌کنند. امام باران اس

29. امام کیست؟

امام کیست؟

امام آب است که حیات همة موجودات به آن بستگی دارد.

امام آب است که آلودگان را پاک می‌کند.

امام آب را که تشنگان را سیراب می‌کند.

امام دریاست و ما ماهی هستیم که درون دریا زندگی می‌کنیم.

امام باران است که با آمدن او همه انسان‌ها رشد می‌کنند.

امام باران است که با آمدن او خشک‌سالی‌ها تمام می‌شود.

امام کوه است که همه به او پناه می‌برند.

امام زمین است که تمام گیاهان از او می‌رویند.

امام ستاره است که به وسیله او گمشدگان هدایت می‌شوند.

امام هواست که زندگی همه موجودات به او بستگی دارد.

امام خورشید است که با علم او جهان گرم می‌شود.

امام پدر است که با نبود او انسان‌ها یتیم می‌شوند.

امام مادر است که تمام عالم را پرستاری می‌کند.

امام طبیب است که تمام بیماران را شفا می‌دهد.

امام ملکه زنبورهای عسل است که با نبود او جمعیت زنبورها از بین می‌رود.

امام دست‌های گرم مادر است که کودکان را نوازش می‌کند.

امام لباس است که از همه انسان‌ها را حفاظت می‌کند.

امام لباس است که باعث زینت انسان است.

امام یوسف است که ما او را گم کرده‌ایم.

امام کشتی است که غرق‌شدگان را نجات می‌دهد.

امام نوح است که مردم را بر کشتی سوار می‌کند.

امام عیسی است که مردگان را زنده می‌کند، مریض‌ها را شفا می‌دهد.

امام داوود است که با صدای قشنگ او همه با او هم صدا می‌شوند.

امام ابراهیم است که تمام بت‌های عالم را می‌شکند.

امام موسی است که فرعون‌ها را غرق می‌کند.

امام قرآن است که با شناخت او هدایت می‌شویم.

امام بهار است که با آمدن او عید می‌شود.

امام زندانی است که در زندان غیبت است و منتظر است ما او را آزاد کنیم.

امام علم است که با آمدن او همه عالم می‌شوند.

امام قدرت است که با آمدن او همه ظلم‌ها تمام می‌شود.

امام نور است که با آمدنش تاریک‌ها و ظلمات فرار می‌کنند.

امام صبح است که با آمدن او شب تمام می‌شود.

امام گرماست که با بودن او از سرما نجات پیدا می‌کنیم.

امام روح است که در تمام عالم حاضر است.

امام دست خداست که دست دعا کننده را می‌گیرد.

امام چشم خداست که همه بندگان را می‌بیند.

امام گوش خداست که صدای همه بندگان را می‌شنود.

امام دهان خداست که به همه منتظران جواب می‌دهد.

امام بهشت خداست که در آخرت به مؤمنین هدیه می‌شود.

امام کوثر است که مؤمنین در آخرت در او جمع می‌شوند.

امام کتاب است که همه چیز در او نقش بسته است.

امام قلم است که همه موجودات را نوشته و پدید آورده است.

امام بی نهایت است که هیچ پایانی ندارد.

امام شرق عالم است که وقتی به غرب رو می‌کنیم به او کرده‌ایم.

امام بالا است که وقتی به پایین هم می‌رویم به سمت او رفته‌ایم.

امام راست ما است که وقتی به سمت چپ می‌رویم به سمت او رفته‌ایم.

امام بیرون ما است که وقتی به درون خود توجه می‌کنیم به او توجه کرده‌ایم.

امام همه جا است درحالی‌که غایب است.

امام غایب است درحالی‌که حاضر است.

امام اول است درحالی‌که آخر است.

امام ظاهر است درحالی‌که باطن است.

امام ثروتمند است درحالی‌که گرسنه است.

امام قدرتمند است درحالی‌که دستش بسته است.

امام نقطه‌های لا اله الا الله است.

امام وجود است.

امام اسم خداست.

امام هدایت‌کننده است.

امام غار است که به آن پناه می‌بریم.

امام روح‌الله است که وقتی نباشد ما می‌میریم.

امام چشم است که با او می‌توان دید.

امام گوش است که با آن می‌توان شنید.

امام زبان است که با آن می‌توان صحبت کرد.

امام دهان خداست که جبرئیل از آن دهان قرآن را شنیده است.

امام خشم خداست که بر ظالمان خشم می‌گیرد.