اپلیکیشن موبایل «بوستان حدیث» به زبان تایی

این نرم افزار شامل سخنان گهربار چهارده معصوم (ع) می‌باشد.
QR کد «بوستان حدیث» تایی
نرم افزار: