تفسیر سوره قدر / اثبات وجود شب قدر (4)

اثبات وجود شب قدر در ماه مبارک رمضان و تعیین مقدرات در آن شب و رد شبهات و فضیلت شب قدر
دریافتاندازه
فایل 13096-f-farsi.mp434.56 مگابایت