جلسه نهم رصد کتابهای تکفیری وهابی بین سالهای 2011 الی 2014

بررسی جزوه زنده ها مرده اند که توسط وهابیهای تکفیری در بعضی از نقاط ایران پخش گردیده است

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نهم رصد کتابهای تکفیری وهابی بین سالهای 2011 الی 2014

بررسی جزوه زنده ها مرده اند

روش فعالیتهای گروههای تکفیری و یار گیری آنان

قرآن بدون اهل بیت ع = داعش

عمل کردن به بعضی از آیات برای جنگ با بقیه آیات قرآن

داعش در صدد همراه کردن اهل سنت با خودش است

تصحیح هیئات مذهبی ضرورت دینی

صدور انقلاب از منظر امام راحل ره  از چه راهی میباشد ؟

مسلمانان و زیارت قبور و توسل

مرده دانستن پیامبر ص توهین به پیامبر اسلام است

چرا داعش مسلمانان را میکشد ؟

آیا فقط خداوند صدای تمامی انسانها را میشنود ؟

آیا اهل بیت تمامی صداها را میشنوند ؟

آیا مردگان میشنوند یا خیر ؟

شبهه : کسانی که غیر خدا را میخوانند مشرکند

آیا پیامبرص را میتوان واسطه قرار داد ...

تفاوت پیامبر اسلام ص با بقیه انسانها در چیست ؟

فقط تقوای رسول الله ص بیشتر بوده است ؟

میگویند پیامبر اسلام گنهکار بوده است ...

چرا نسبت گناه به پیامبر ص میدهند ؟

پیامبر ص مثل شما است یعنی چه ؟

آیا پیامبر انسان عادی بوده است ؟

آیا پیامبر اسلام ص بی سواد بوده است ؟