زنان انتحاری داعش در مسیر اروپا

شکست های چندماهه اخیر باعث شده داعش در بخشی از تاکتیک های خود به ویژه در مورد زنان تجدیدنظر کند.

به گزارش تی وی شیعه به نقل از گاردین، کارشناسان امنیتی و اطلاعاتی اروپایی معتقدند داعش دیگر به تاکتیک قدیمی خود یعنی خودداری از اعزام زنان به خطوط مقدم نبرد پایبند نیست؛ نمونه بارز این تغییر راهبرد را می توان در گروهی از زنان انتحاری داعش که در ماه سپتامبر در پاریس دستگیر شدند، دید.

داعش درحال عقب نشینی است و برای جلوگیری از شکست کامل دست به هرکاری می زند، استفاده از زنان بعنوان عوامل انتحاری و هجومی راه مناسبی برای کشاندن جنگ به اروپا است.