آموزش تعدادی از واژگان پرکاربرد زبان عربی در یک جلسه/ مناسب برای اربعین

زبان عمومی مردم عراق، زبان محلی است و استفاده از زبان فصیح در محاورات روزمره مرسوم نیست لذا بهتر است جهت برقراری ارتباط با ایشان، ضمن فراگیری زبان فصیح، برخی لغات و اصطلاحات محلی را نیز فرا بگیریم.

شعارسال: زبان عمومی مردم عراق، زبان محلی است و استفاده از زبان فصیح در محاورات روزمره مرسوم نیست لذا بهتر است جهت برقراری ارتباط با ایشان، ضمن فراگیری زبان فصیح، برخی لغات و اصطلاحات محلی را نیز فرا بگیریم.

جهت آشنایی و ادای بهتر تلفظ اصطلاحات رایج عربی(لهجه عراقی)، تعدادی از واژگان پر کاربرد عربی را در ادامه می خوانید:

فارسی : گذرنامه - پاسپورت

العربية : جَواز - باسبورت

 

فارسی : گذرنامه ها

العربية : جَوازات

 

فارسی : گذرنامه ات رو بده

العربية : إنْطِني جَوازَك

 

فارسی : بگذار ببینم - نگاه کنم

العربية : خلّي أشُوف

 

فارسی : ويزا

العربية : فيزَة

 

فارسی : كجاست؟

العربية : وِين

 

فارسی : سرويس بهداشتی کجاست؟

العربية : وِينِ المَرافِق الصَّحيَّة (بدون کلمه صحیه بکار ببرید، چون اینگونه عامیانه تر است.)

 

فارسی : میخواهم

العربية : أريد

 

فارسی : بروم

العربية : أرُوح

 

فارسی : به نجف

العربية : إلْنَجف (در اصل الی النجف بوده)

نحوه تلفظ : أريد أروحِلْنَجف

 

فارسی : اتوبوس میخوای یا ون

العربية : تِريدِ الباص لُو كَيّة؟

 

فارسی : کرایه اش چنده - چقدر میشه

العربية : إشگَد؟ - إشگد الأجرة

 

فارسی : ده هزار - 10000 دینار - 10

العربية : عَشِر - عَشَرتالاف

 

فارسی : خوبه

العربية : زِيَن

 

فارسی : نه گرونه!

العربية : لا، باهِظ

 

فارسی : خيلی - گرونه

العربية : إهوَاي، كِلَّش - باهظ

 

فارسی : گروهتون، چند نفر هستید؟

العربية : جَماعَتْكُم، چَم نفرات؟

 

فارسی : بیا بالا - سوار شو - بپر بالا

العربية : صْعَد - يا أللّه صْعد

 

فارسی : تمام شديد؟ همه سوار شدید؟ - تکمیل شد - تمام شد.

العربية : خَلاص؟ - *يا به صورت خبري* :خلاص!

 

فارسی : چمدان - ساک

العربية : جُنطَة - جمع : جُنَط

 

فارسی : راننده

العربية : سايِق

 

فارسی : ایستگاه پلیس

العربية : سِیطَرَة

 

فارسی : گیت - دروازه - ورودی

العربية : بَوّابَة

 

فارسی : افسر - مامور - مسؤول

العربية : ضابُط

 

فارسی : گاری - ارابه

العربية : عَرَبانة

 

فارسی : گاری چی - ارابه کش

العربية : عَرَبَنچي

 

فارسی : (بردار! بلند کن!) - چمدون رو بردار!

العربية : (شيل) - شيلِ الجُنطَة!

 

فارسی : کیف - کوله

العربية : حَقْبَة

 

فارسی : هوا گرمه - گرمه

العربیة : ألْجَو حار - حار

 

فارسی : آب جوش

العربیة : مایِ الحارّ، ماي حار

 

فارسی : نان

العربیة : خُبُز

 

فارسی : نان ساندویچی (مخصوص عراق)

العربیة : صَمّون

 

فارسی :کولر را روشن کن!

العربیة : شَغِّلِ الْمُكَيِّف

 

فارسی : خاموش کن! خاموشش کن! کولر را خاموش کن!

العربیة : طَفْ - طفِّيَه - طفّي المُكيّف

 

فارسی : وایستا - نگه دار!

العربیة : اُگُفْ

 

فارسی : اینجا - آنجا

العربیة : إهْنا - إهناك

 

فارسی : بیا

العربیة : تعال

 

فارسی : برو

العربیة : رُح (روح)

 

فارسی : گم کردم

العربیة : ضَيَّعِت

 

فارسی : بگذار - قرار بده

العربیة : خَلّي

 

فارسی : چرا - برای چه

العربیة : لِيَش

 

فارسی : نمی فهمم - نمی فهمم چی میگی

العربیة : مَافْتَهِم (الف خوانده نمي شود) - مَفتَهم شِتگول

 

فارسی : کم - کمی عربی بلدم

العربیة : شُوَیّ، شْوَيّ - شوي أعرف، شوي أحچی