پوسترهای حمله عربستان سعودی به مدرسه یمنی با 10 کشته و 30 زخمی

در حمله دیروز عربستان سعودی به مدرسه‌ای در استان صعده در شمال یمن،‌ حداقل 10 کودک کشته و بیش از 28 کودک مجروح شدند که همه‌شان 8 تا 15 ساله بودند.

در حمله دیروز عربستان سعودی به مدرسه‌ای در استان صعده در شمال یمن،‌ حداقل 10 کودک کشته و بیش از 28 کودک مجروح شدند که همه‌شان 8 تا 15 ساله بودند.