نگاه کردن به تصویر بدحجاب همسر فوت شده

زن و شوهرى با هم عکس گرفته اند ولى مرد و زن حجاب کامل و کافى ندارند سپس زن و یا مرد، مرده و یا از هم جدا شده اند آیا بعد از فوت و یا طلاق مى توانند به عکسى که قبلا گرفته اند نگاه کنند؟

سؤال ـ زن و شوهرى با هم عکس گرفته اند ولى مرد و زن حجاب کامل و کافى ندارند سپس زن و یا مرد، مرده و یا از هم جدا شده اند آیا بعد از فوت و یا طلاق مى توانند به عکسى که قبلا گرفته اند نگاه کنند؟

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی: در صورت وفات اشکالى ندارد ولى در صورت جدا شدن از هم، نگاه نکنند.