چرا زمانی که یک غیر مسلمان میخواهد به دین اسلام شرفیاب شود ، شیعه نمیشود ؟

این سوال با همکاری شما تکمیل میشود لطفا پاسخ خود را درج نمایید تا به جواب کامل برسیم

این سوال با همکاری شما تکمیل میشود لطفا پاسخ خود را درج نمایید تا به جواب کامل برسیم

ما در شبکه های اجتماعی و تلویزیون و ... میشونویم که فلان شخص مسلمان شد و .... مطمئنا اگر شیعه شده بوده در خبرگزاریها تحت عنوان شیعه شد یاد میکردند  ولی وقتی میگویند مسلمان شد  یعنی شیعه نشد ....

حال سوال این است چه دلیل باعث میشود که شخص مکتب غیر اهل بیت را برای خود انتخاب کند ؟

آیا در تفکرهای غیر شیعه زیبایی وجود دارد که در مکتب اهل بیت ع وجود ندارد ؟

البته کم نیستند کسانی که از بی دین و مسیحی و ... که شیعه میشوند ولی ما در اینجا میخواهیم بررسی کنیم کسانی که شیعه نمیشوند برای چه در اسلام قرائت غیر اهل بیت را برای خود انتخاب نمودند