سنگ قبر ترامپ، کاندیدای ریاست جمهوری آمریکا ساخته شد/فیلم

سازنده قبر نمادین نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا می‌گوید این کار را کرده تا به ترامپ یادآوری کند چه میراثی از خود بر جای خواهد گذاشت.

به گزارش تی وی شیعه به نقل از پرس تی وی، یک مرد آمریکایی سنگ قبری آماده کرده و روی آن نوشته است: «ترامپ آمریکا را دوباره تنفر آمیز کرد».

وی گفت: این سنگ قبر را برای این ساختیم تا به ترامپ یاد‌آوری کنیم که چه میراثی بر جای می‌گذارد.