ظلمها و دشمنی ها نسبت به امام هادی علیه السلام

ظلمها و دشمنی ها نسبت به امام هادی علیه السلام

در این کلیپ به ظلمها و دشمنی های که در طول تاریخ نسبت به امام علی النقی الهادی علیه السلام روا داشته شده است اشاره می شود

دریافتاندازه
فایل dbpw0gmatkec3p.mp418.24 مگابایت