تماشای این مستند را از دست ندهید

محمدرضا شفیعی شهیدی است که پیکر او طی مدت 16 سال سالم مانده بود، عراقی‌ها وقتی با این موضوع مواجه می‌شوند به مدت سه ماه جنازه را تحویل نمی‌دهند. در این مدت تلاش می‌کنند با آهک و پودر تجزیه کننده، جنازه را از بین ببرند اما موفق نمی‌شوند.