زندان‌های عجیب داعش در فلوجه

پس از آزادسازی فلوجه از سیطره داعش، نیروهای امنیتی عراق کنترل دادگاه این گروه تروریستی و زندان‌های آن در این شهر را به دست گرفتند.

امنیتی عراق کنترل دادگاه داعش و زندان‌های آن در این شهر را به دست گرفتند.

تصاویری که گروه اطلاع رسانی جنگی وابسته به نیروهای بسیج مردمی منتشر کرده است نشان می دهد این گروه تروریستی از یکی از خانه ها به عنوان دادگاه خود استفاده کرده و در آن زندان هایی را ایجاد کرده است که ارتفاع و مساحت آن بیشتر از یک متر نیست؛ حتی ارتفاع و مساحت یکی از این زندان ها، پنجاه سانتی متر است.