سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در لانه جاسوسی آمریکا

سخنرانی حضرت آیت الله خامنه ای در لانه جاسوسی آمریکا، 4اشورای حسینی سال 1358

عاشورای حسینی 1358 - سخنان مقام معظم رهبری

دریافتاندازه
فایل qrapj8kt5vvxvh.mp425.02 مگابایت