سیره امام صادق ع در مبارزه با حکومت ظلم و انقلاب و تشکیل حکومت

سیره امام صادق ع در مبارزه با حکومت ظلم و تشکیل حکومت-چرا و چه کسانی اهل بیت ع را شهید نمودند ؟

بسم الله الرحمن الرحیم-سیره امام صادق ع در مبارزه با حکومت ظلم و تشکیل حکومت-چرا و چه کسانی اهل بیت ع را شهید نمودند ؟-سه خطر جدی برای جامعه اسلامی : جنگ ، تهاجم فرهنگی ، و...-اهل بیت ع و ستیز با حکومتهای ظلم و جور-چرا اهل بیت ع قیام ننمودند و تشکیل حکومت ندادند ؟-خیر و برکت  تام زمانی است که حکومت تشکیل شود-عالمی که در ستیز با حکومت ظلم نمیباشد ....-عالمی که تحت حمایت حکومت ظلم میباشد ...-دو جریان حزب الله و حزب الشیطان-چرا علی ع تشکیل حکومت دادند ؟-بزرگترین ظلم خلفاء بنی امیه و بنی عباس چه میباشد ؟-تفاوت عالم و عالم نما ...-اهل بیت عصمت و طهارت و شیعیان اهل قیام و انقلاب هستند-چرا امام زمان عج قیام نمینمایند ؟