درسهایی از سیره امام حسین(ع)/ جلسه 6

جلسه ششم درسهایی از سیره امام حسین علیه السلام

چرا اهل کوفه امام حسین علیه السلام را یاری نکردند ؟ جامعه ای که امام حسین علیه السلام در آن جامعه زندگی میکرد چه جامعه ای بود ؟ ما در صدد تحلیل وقایع عاشورا هستیم ... اهل کوفه اهل دنیا بودند ... تفاوت لشکر امام حسین علیه السلام و لشکر یزید در چیست ؟ اهل کوفه مدت کوتاهی بر بیعت خود باقی ماندند و در ادامه از بیعت خود دست برداشتند ... اهل کوفه از ابتدا امام حسین را برای حق نمیخواستند بلکه برای دنیا میخواستند ... معنای تنقبت لقتالک به چه معنایی میباشد ؟ کلام امام حسین در تحف العقول : الناس عبید الدنیا و الدین لعق علی السنتهم ... اهل دنیا و اهل مادیات و اهل لذات در نهایت در جبهه باطل وارد میشوند ... فرق انسانی که برای حسین جان میدهد و انسانی که برای دنیا امام را میکشد ... خدا ظالمین را لعنت کرده است ...

دریافتاندازه
فایل my8kop0x7jmnog.mp428.07 مگابایت