جلسه سوم بحث درسهایی از سیره امام حسین (ع)

جلسه سوم بحث درسهایی از سیره امام حسین ع : امام حسین و سخنرانیهای افشا گرانه در مورد ظلم

جلسه سوم بحث درسهایی از سیره امام حسین ع -امام حسین و سخنرانیهای افشا گرانه در مورد ظلم -امام حسین ع در مدت امامت خود در دوران یزید چه انجام داد ؟ -بمب خبری امام حسین ع در زمانی که با یزید بیعت نکرد -در پر جمعیت ترین تجمع اسلامی امام حسین اعلام میدارد که ...-یزید با تمام دین دشمنی نمود ....-اینجا خانه بود و علی ع به دنیا آمد و بعد شد قبله ....-بزرگان اسلامی آمدند خواستند جلوی امام حسین را بگیرند -افراد عادی میدانستند اگر حسین کربلا رود چه میشود . -ساقی مشروب بر جای ساقی کوثر نشست -آمدند حسین ع را نصیحت کردند که کوفه نرو - باید به امام اقتدا کرد در فعل در قلب در فکر -نائب حضرت علی در کربلا -حرم امن الهی حتی برای حیوانات امن بود الا حسین -آمدند امام را نصیحت کنند -حضرت عباس بر بالای کعبه مائده ای آسمانی را قرائت نمودند -کعبه به دور امام حسین ع میگردد -خائنین به خدا و پیامبرعروسی مردم را تبدیل به عزا کردند -حضرت عباس را بتدا با زبان شهید کردند -ما در حرف امام چون و چرا نداریم -من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیه -برای اینکه در خون حسین شریک باشند بر بدن بی جان عصا زدند -گفتند : حسین بر علیه خلیفه واجب الطاعة قیام نمودد باید کشته شود -نعوذ بالله : کسانی که حسین را کشتند مسلمان بودند و شاید توبه کرده اند

دریافتاندازه
فایل 432adga8qtqhst.mp430.61 مگابایت