مناجات با امام زمان عج / نماز عمر قضا شد بگو چه کار کنم؟

نماز عمر قضا شد بگو چه کار کنم؟ چگونه این همه پائیز را بهار کنم؟ تمام خیرالعمل‌های من تباه شدند بگو کجا بروم کسب اعتبار کنم

نماز عمر قضا شد بگو چه کار کنم؟

چگونه این همه پائیز را بهار کنم؟

تمام خیرالعمل‌های من تباه شدند

بگو کجا بروم کسب اعتبار کنم

هزار بند به پاهای خسته‌ام بستم

چگونه از عملم از خودم فرار کنم

صدای حیَّ علی‌الموت می‌رسد هر روز

که زنده‌تر شوم و مرگ اختیار کنم

به یک نگاه بکش؛ زنده کن مرا آقا

بکش مرا که به این مرگ افتخار کنم

من از فراق شما گریه می‌کنم امشب

که دل به خیمه‌ی سبز تو رهسپار کنم