درگیری داعش و پلیس بلژیک

راشاتودی لحظاتی پیش از مجروح شدن دو پلیس بلژیکی در اثر ضربات چاقو خبر داد.

به گزارش تی وی شیعه، راشاتودی لحظاتی پیش از مجروح شدن دو پلیس بلژیکی در اثر ضربات چاقو خبر داد.

بنابراین گزارش، ضارب به هنگام حمله شعار «الله اکبر» سر داده است. این حمله در شهر «چارلروی» رخ داده است.

مهاجم هدف گلوله قرار گرفته و زخمی شده است.

جزئیات بیشتری از این حادثه در دست نیست.