فریب خوردگان داعشی این کلیپ را ببینند!

رفتار زشت داعش و خشن نشان دادن دین رحمت، باعث شده است که مسلمانان نتوانند در اروپا براحتی زندگی کنند. و عده‌ای بی خرد این اعمال ضد اسلامی آنان را به همه مسلمانان نسبت دهند.

به گزارش تی وی شیعه، انتشار ویدیویی از برخورد نژادپرستانۀ صاحب یک رستوران در فرانسه با 2 زن مسلمان، جنجال تازه‌ای را در این کشور به راه انداخته است.

در این ویدیو صاحب رستورانی در یکی از مناطق اطراف پاریس، 2 زن محجبه را به دلیل مسلمان بودن بیرون می‌کند.

این حادثه 6 شهریور اتفاق افتاد، و یکی از قربانیان با تلفن همراهش، این رفتار نژادپرستانۀ صاحب رستوران را ثبت کرد.

در این ویدیو بحث و جدل 2 زن در رستوران با صاحب رستوران شنیده می‌شود.

یکی از این 2 زن در واکنش به رفتار نژادپرستانۀ صاحب رستوران، به او می‌گوید: "دوست نداریم یک نژادپرست به ما غذا بدهد، آقا."

صاحب رستوران هم در پاسخ به او تأکید می‌کند: "نژادپرست‌ها بمب‌گذاری نمی‌کنند، و آدم‌ها را نمی‌کشند، نژادپرست‌هایی مانند من."

آن زن هم پاسخ می‌دهد: "ما جایی بمب‌گذاری کردیم؟"

صاحب رستوران هم برای توجیه رفتارش، مدعی می‌شود: "خانم، همه تروریست‌ها مسلمان هستند، و همه مسلمان‌ها تروریست هستند. من نمی خواهم آدم‌هایی مثل شما در رستورانم باشند. همین. بروید بیرون."

انتشار این ویدیو در اینترنت و شبکه های اجتماعی، جنجال بسیاری را درباره تشدید رفتارها و برخوردهای نژادپرستانه علیه مسلمانان در فرانسه به راه انداخته است.
 

البته این رفتارهای نژادپرستانه به شهروندان فرانسوی محدود نمی شود و شماری از مسؤولان این کشور نیز طی هفته های اخیر اقدامات و تصمیم های توهین آمیزی را علیه زنان مسلمانان اتخاذ کرده اند.

برخی شهرهای فرانسه، اعلام کرده اند که زنان حق داشتن پوشش اسلامی در سواحل این کشور را ندارند و نمی توانند با "بورکینی" (لباس شنای اسلامی) به ساحل بیایند.

با وجود مخالفت دادگاه قانون اساسی فرانسه با این تصمیم و تعلیق آن، مسؤولان برخی شهرها همچنان بر ادامه این اقدام نژادپرستانۀ خود تأکید دارند.

بسیاری از سازمانها و نهادهای حقوقی بین المللی، این اقدام مسؤولان فرانسوی را محکوم کرده اند.